آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (اردبیل - گرمی)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - -

visibility ۳۸۶

بازدید

اردبیل - گرمی

-

۰۴۵ - -

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
داخلی