شهید دکتر احمد آتشدست - اینفوسلامت

بیمارستان شهید دکتر احمد آتشدست (خراسان جنوبی - نهبندان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۵۰۳-۳۲۹۳۳۵۰۰

visibility ۳۱۸

بازدید

خراسان جنوبی - نهبندان

بلوار امام خمینی(ره)- بیمارستان شهید دکتر احمدآتشدست

۰۵۶ - ۳۵۰۳-۳۲۹۳۳۵۰۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی