اشرفی اصفهانی آغاجاری - اینفوسلامت

بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری (خوزستان - بهبهان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۲۸۲۰۵۴۰

visibility ۳۰۴

بازدید

خوزستان - بهبهان

آغاجاری بلوار پرستار

۰۶۱ - ۵۲۸۲۰۵۴۰

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
بخش ایزوله
تخت زایمان
تالاسمی
اعصاب و روان
داخلی