اسدآبادی  - اینفوسلامت

بیمارستان اسدآبادی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۰۷۲۶۳
  • ۰۴۱ - ۳۲۸۰۴۴۰۱

visibility ۴۹۳

بازدید

سایر موارد

بیمارستان شبانه روزی اسدآبادی تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان بهار- جنب هنرستان کشاورزی - مرکز آموزشی و درمانی اسد آبادی

۰۴۱ - ۳۲۸۰۷۲۶۳ - ۳۲۸۰۴۴۰۱

دیابت
سرپایی
کلینیک