اعصاب و روان استاد محرری - اینفوسلامت

بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۱۱۲۵

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

  • فارس - شیراز

    ۱۵ کیلومتری جاده شیراز – مرودشت - روبروی روستای باجگاه -جنب دانشکده کشاورزی

    ۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۵۰۳ - ۳۲۳۰۵۴۱۰

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۵۰۳
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۰۵۴۱۰
  • نقشه گوگل بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

بیمارستان تخصصی روانپزشکی شیراز

بخش های تخصصی بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری
اعصاب
روانپزشکی
اعصاب و روان
شوک مغزی
لیست پزشکان بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری