اعصاب و روان استاد محرری - اینفوسلامت

بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۵۰۳
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۰۵۴۱۰

visibility ۷۳۸

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تخصصی روانپزشکی شیراز

فارس - شیراز

۱۵ کیلومتری جاده شیراز – مرودشت - روبروی روستای باجگاه -جنب دانشکده کشاورزی

۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۵۰۳ - ۳۲۳۰۵۴۱۰

اعصاب
روانپزشکی
اعصاب و روان
شوک مغزی