آریا طب - اینفوسلامت

بیمارستان آریا طب (تهران - ورامین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ -  ۳۶۲۷۸۹۰۰

visibility ۱۹۴۸

بازدید

تهران - ورامین

خیابان شهید زواره- کوچه مهابادی

۰۲۱ -  ۳۶۲۷۸۹۰۰