آریا - اینفوسلامت

بیمارستان آریا (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۲۲۲۹۰۹۴-۸

visibility ۴۱۳

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان شهید چمران (جهانبانی)- خیابان گلستان شرقی- گلستان ۵

۰۵۱ - ۳۲۲۲۹۰۹۴-۸

اورژانس
زایشگاه
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اتاق عمل
داخلی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی