اروند - اینفوسلامت

بیمارستان اروند (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۲۹۳۳۳۴۷

visibility ۴۱۲

بازدید

خوزستان - اهواز

خیابان شریعتی (سی متری) - خیابان شهید قنواتی

۰۶۱ - ۳۲۹۳۳۳۴۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
جراحی توراکس
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی