شهید ارجمند - اینفوسلامت

بیمارستان شهید ارجمند (چهارمحال و بختیاری - مال خلیفه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۴۴۸۳۰۰۲

visibility ۳۰۸

بازدید

چهارمحال و بختیاری - مال خلیفه

بلوار امام خمینی- خیابان بسیج - بیمارستان شهید ارجمند

۰۳۸ - ۳۴۴۸۳۰۰۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
دیالیز
اتاق عمل