ارجمند - اینفوسلامت

بیمارستان ارجمند (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۲۸۹۸۹

visibility ۳۱۸

بازدید

کرمان - کرمان

خیابان شریعتی - بعد از میدان باغ ملی

۰۳۴ - ۳۲۲۲۸۹۸۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی