شهید انصاری - اینفوسلامت

بیمارستان شهید انصاری (گیلان - رودسر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۲۶۲۳۰۰۱-۳

visibility ۲۹۳

بازدید

گیلان - رودسر

خیابان شهدا - بیمارستان شهید انصاری

۰۱۳ - ۴۲۶۲۳۰۰۱-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی