امیرکبیر - اینفوسلامت

بیمارستان امیرکبیر (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۷۹ ۹۵۶۰

visibility ۳۷۵

بازدید

خوزستان - اهواز

کوی انقلاب - میدان امیرکبیر - بیمارستان امیرکبیر اهواز

۰۶۱ - ۳۳۷۹ ۹۵۶۰

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی