امیرکبیر - اینفوسلامت

بیمارستان امیرکبیر (مرکزی - اراک)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۶ - ۳۳۱۳ ۵۰۷۵
  • ۰۸۶ - ۳۳۱۳۰۰۴۰

visibility ۳۰۰

بازدید

مرکزی - اراک

خیابان شهید شیرودی

۰۸۶ - ۳۳۱۳ ۵۰۷۵ - ۳۳۱۳۰۰۴۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
ccu
گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی قلب
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
nicu
پیوند چشم
تالاسمی
post icu