تخصصی امیرالمونین (ع)  جوادیه - اینفوسلامت

بیمارستان تخصصی امیرالمونین (ع) جوادیه (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۶۵

بازدید

تهران - تهران

نازی آباد- خیابان شیرمحمدی- روبروی پارک سردار جنگل

۰۲۱ - ۵۵۳۴۶۳۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی