امیرالمومنین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمومنین (ع) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۵۱۰

بازدید

تهران - تهران

ستارخان- نیایش- سایر تلفن ها ، ۶۶۵۱۷۳۴۱، ۶۶۵۱۵۰۰۱_۹

۰۲۱ - ۶۶۵۱۴۰۰۱

بیماریهای عفونی و گرمسیری
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی