امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمونین (ع) (اصفهان - شهرضا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۵۰۹۰۳۱

visibility ۳۵۷

بازدید

اصفهان - شهرضا

خیابان صاحب الزمان - بیمارستان امیرالمومنین(ع)

۰۳۱ - ۵۳۵۰۹۰۳۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
پست پارتوم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )