امیرالمومنین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمومنین (ع) (سمنان - سمنان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۳۴۶۰۰۵۵

visibility ۳۲۱

بازدید

سمنان - سمنان

بلوار مصطفی خمینی (ره) -روبروی چهارصد دستگاه- مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین

۰۲۳ - ۳۳۴۶۰۰۵۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
ناباروری