امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمونین (ع) (فارس - گراش)

بيمارستان

visibility ۶۳۱

بازدید

فارس - گراش

گراش- فلکه شهید بهشتی

۰۷۱ - ۵۲۴۴۰۰۰۱-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
بستری
زنان و زایمان
داخلی