امیرالمومنین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمومنین (ع) (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۲۲۹۱۰۷۱-۴

visibility ۳۸۰

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان احمدآباد

۰۳۱ - ۲۲۹۱۰۷۱-۴

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
دندانپزشکی
رادیوتراپی