امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمونین (ع) (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۲۲۷۱۹۰۵-۱۱

visibility ۳۰۱

بازدید

خوزستان - اهواز

سپیدار - كدپستی ۶۱۷۷۷-۱۴۵۹۵

۰۶۱ - ۳۲۲۷۱۹۰۵-۱۱

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
داخلی