امیراعلم - اینفوسلامت

بیمارستان امیراعلم (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۸۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان سعدی شمالی- پایین تر از دروازه دولت 

۰۲۱ - ۶۶۷۰۶۱۰۶-۹

icu
ccu
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
دیالیز
فلوشیپ جراحی سر و گردن