امیر مازندرانی - اینفوسلامت

بیمارستان امیر مازندرانی (مازندران - ساری)

بيمارستان

visibility ۳۰۹

بازدید

مازندران - ساری

سه راه کشاورزی- بیمارستان و زایشگاه امیر مازندرانی

۰۱۱ - ۳۳۲۵ ۵۲۰۱-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی