امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمونین (ع) (گیلان - رشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ -  ۳۳۲۳۸۳۰۶

visibility ۲۸۸

بازدید

گیلان - رشت

خیابان امام خمینی (ره) - میدان دکتر حشمت- خیابان ۱۷ شهریور - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع)

۰۱۳ -  ۳۳۲۳۸۳۰۶

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم