امیرالمومنین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمومنین (ع) (قزوین - بوئین‌زهرا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۴۲۲۵۳۸۱-۲

visibility ۲۷۷

بازدید

قزوین - بوئین‌زهرا

میدام امام رضا

۰۲۸ - ۳۴۲۲۵۳۸۱-۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی