امینی لنگرودی  - اینفوسلامت

بیمارستان امینی لنگرودی (گیلان - لنگرود)

بيمارستان

visibility ۲۷۵

بازدید

گیلان - لنگرود

خیابان امام خمینی- بیمارستان مرحوم علی امینی

۰۱۳ - ۴۲۵۲ ۴۰۰۴

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی