امین - اینفوسلامت

بیمارستان امین (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۴۴۵۵۰۵۱

visibility ۳۷۵

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان ابن سینا - کوچه سنبلستان

۰۳۱ - ۳۴۴۵۵۰۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
همودیالیز
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان