الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان الزهرا (س) (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۵۳۹۱۶۱ 

visibility ۴۲۴

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان ارتش مرکز اموزشی درمانی الزهرا

۰۴۱ - ۳۵۵۳۹۱۶۱ 

زنان
بخش نوزادان
اورژانس
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی