الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان الزهرا (س) (گیلان - رشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۳۲۶

visibility ۲۸۸

بازدید

گیلان - رشت

خیابان نامجو - روبروی ورزشگاه شهید عضدی - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۳۲۶

بخش نوزادان
اورژانس
icu
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان