الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان الزهرا (س) (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ -  ۲۲۳۳۸۱۱

visibility ۳۲۲

بازدید

کرمان - کرمان

خیابان کارگر - نبش کارگر ۱۴

۰۳۴ -  ۲۲۳۳۸۱۱

icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی