الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان الزهرا (س) (کرمانشاه - گیلان غرب)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۲۲۶۴۶۰

visibility ۳۱۲

بازدید

کرمانشاه - گیلان غرب

بلوار بسیج - کدپستی ۶۷۸۸۱-۹۳۷۶۴

۰۸۳ - ۳۲۲۶۴۶۰

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی