الوند - اینفوسلامت

بیمارستان الوند (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۴۰۵۰

visibility ۴۱۶

بازدید

تهران - تهران

خیابان حافظ- چهارراه عزیز خان- جنب بهداری ارتش- ۶۶۰۶۹۶۶

۰۲۱ - ۶۶۷۰۴۰۵۰

ccu
جراحی عمومی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی