آیت الله علیمرادیان - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله علیمرادیان (همدان - نهاوند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۳۲۱۷۰۷۱-۸

visibility ۳۰۵

بازدید

همدان - نهاوند

بلوار پرستار- میدان جانباز

۰۸۱ - ۳۳۲۱۷۰۷۱-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی