علی بن ابیطالب (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۱۱۲۸۸۰۰

visibility ۶۹۳

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان امام رضا- بیمارستان علی ابن ابیطالب وابسته به انجمن خیریه

۰۵۱ - ۳۱۱۲۸۸۰۰