حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۷۸۸

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

  • فارس - شیراز

    خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما     

    ۰۷۱ - ۳۲۲۹۰۱۵۶ - ۳۲۲۸ ۸۶۰۲

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۹۰۱۵۶
  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸ ۸۶۰۲
  • نقشه گوگل بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

بخش های تخصصی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
جراحی عمومی
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
چشم
بخش ایزوله تنفسی
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی
جراحی کلیه
لیست پزشکان بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)