حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۹۰۱۵۶
  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸ ۸۶۰۲

visibility ۶۳۲

بازدید

فارس - شیراز

خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما     

۰۷۱ - ۳۲۲۹۰۱۵۶ - ۳۲۲۸ ۸۶۰۲

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
جراحی عمومی
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
چشم
بخش ایزوله تنفسی
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی
جراحی کلیه