حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) (سیستان و بلوچستان - زاهدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۹۶۸۸

visibility ۴۱۸

بازدید

سیستان و بلوچستان - زاهدان

خیابان آزادی

۰۵۴ - ۳۳۲۲۹۶۸۸

کودکان و اطفال
اورژانس
تالاسمی
هموفیلی