حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۴۳

بازدید

تهران - تهران

بزرگراه مدرس - بعد از پل میرداماد - خیابان شهید وحیدی دستگردی

۰۲۱ - ۲۲۲۲۲۰۴۱-۴

icu
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
nicu
کلیه ( نفرولوژی )
خون ( آنکولوژی )