الغدیر ناجا - اینفوسلامت

بیمارستان الغدیر ناجا (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۴۴۰۵۷۷۲
  • ۰۴۱ - ۳۴۴۰۵۷۶۳

visibility ۳۵۵

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

میدان جهاد(نصف راه) – بیمارستان الغدیر ناجا تبریز

۰۴۱ - ۳۴۴۰۵۷۷۲ - ۳۴۴۰۵۷۶۳

کودکان و اطفال
اورولوژی
پوست
عفونی
فیزیوتراپی
تغذیه و رژیم درمانی
داخلی
قلب و عروق
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی