الغدیر  - اینفوسلامت

بیمارستان الغدیر (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۸۰۸۸۸۰-۴
  • ۰۲۱ - ۷۷۸۹۸۰۱۰-۱۲

visibility ۴۲۳

بازدید

تهران - تهران

میدان رسالت -بلوار هنگام -میدان الغدیر

۰۲۱ - ۷۷۸۰۸۸۸۰-۴ - ۷۷۸۹۸۰۱۰-۱۲

بخش نوزادان
icu
ccu
post ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
nicu
مراقبت های ویژه
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
جراحی مردان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی