آل جلیل - اینفوسلامت

بیمارستان آل جلیل (گلستان - آق‌قلا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۴۵۲۶۷۶۵-۷

visibility ۲۹۸

بازدید

گلستان - آق‌قلا

ابتدای جاده بندرترکمن - بیمارستان ۹۶ تختخوابی حاج آقی آل جلیل - سایر تلفن ها -۰۱۷-۳۴۵۲۶۷۶۶ - ۳۴۵۲۶۷۶۵-۰۱۷

۰۱۷ - ۳۴۵۲۶۷۶۵-۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
کلیه و مجاری ادرار
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی