البرز - اینفوسلامت

بیمارستان البرز (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۴۶۶۹۰۷۳

visibility ۴۲۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان انقلاب - نرسیده به میدان انقلاب- خیابان وصال شیرازی

۰۲۱ - ۶۶۴۶۶۹۰۷۳

زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی