علوی - اینفوسلامت

بیمارستان علوی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۳
  • ۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۱

visibility ۴۲۹

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار منجم

۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۳

بخش زنان
بخش مردان
اورولوژی
اتاق عمل