علوی  - اینفوسلامت

بیمارستان علوی (اردبیل - اردبیل)

بيمارستان

visibility ۳۷۵

بازدید

اردبیل - اردبیل

خیابان آیت الله مقدس اردبیلی- خیابان شهید معادی- مرکز آموزشی درمانی علوی

۰۴۵ - ۳۳۲۴۸۸۸۸

بخش نوزادان
icu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی