اکبرآبادی - اینفوسلامت

بیمارستان اکبرآبادی (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۵۶۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان مولوی- ایستگاه باغ فردوس

۰۲۱ - ۵۵۶۰۶۰۳۴

بخش نوزادان
icu
اتاق عمل
بخش نازایی
IVF
ژنیکولوژی
post nicu
پریناتولوژی ( حاملگی پر خطر،طب مادر و جنین)
سزارین
زنان و زایمان
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی