احمدیه  - اینفوسلامت

بیمارستان احمدیه (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۳۳۵۱۵۶۰

visibility ۶۶۳

بازدید

سایر موارد

به طور دایمی بسته شده است

اصفهان - اصفهان

خیابان طالقانی - کوی سر تیپ

۰۳۱ - ۳۳۳۵۱۵۶۰

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی