افضلی پور - اینفوسلامت

افضلی پور (کرمان - کرمان)

نامشخص
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۳۲۵۷۶۵۱-۵

visibility ۳۰۹

بازدید

کرمان - کرمان

بزرگراه امام خمینی ( ره )- جنب دانشگاه شهید باهنر- مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

۰۳۴ - ۳۳۲۵۷۶۵۱-۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
پیوند کلیه
پوست
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
انکولوژی
هماتولوژی
nicu
همودیالیز
داخلی کبد و گوارش
جراحی توراکس
پیوند مغز استخوان
پست پارتوم
پریناتولوژی ( حاملگی پر خطر،طب مادر و جنین)
زنان و زایمان
داخلی
جراحی ریه
پیوند کبد