افلاطونیان - اینفوسلامت

بیمارستان افلاطونیان (کرمان - بم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۲۲۱۰۰۰۶-۷

visibility ۳۶۳

بازدید

کرمان - بم

جاده کرمان زاهدان- بیمارستان افلاطونیان بم

۰۳۴ - ۴۲۲۱۰۰۰۶-۷