9دی - اینفوسلامت

بیمارستان ۹دی (خراسان رضوی - تربت حیدریه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۲۲۲ ۶۰۲۰

visibility ۳۱۷

بازدید

خراسان رضوی - تربت حیدریه

خیابان قره نی

۰۵۱ - ۵۲۲۲ ۶۰۲۰

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
اعصاب
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
همودیالیز
داخلی