7تیر - اینفوسلامت

بیمارستان ۷تیر (لرستان - دورود)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۴۳۲۲ ۴۰۵۱-۳
  • ۰۶۶ - ۴۳۲۲۴۰۵۵

visibility ۴۴۳

بازدید

لرستان - دورود

میدان هفتم تیر- بیمارستان شهدای هفتم تیر

۰۶۶ - ۴۳۲۲ ۴۰۵۱-۳ - ۴۳۲۲۴۰۵۵

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
تالاسمی
اعصاب و روان
هموفیلی
داخلی