شهدای هفتم تیر - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای هفتم تیر (کردستان - بیجار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۲۴۲۲۲۰۰۹

visibility ۳۴۲

بازدید

کردستان - بیجار

خیابان طالقانی

۰۸۷ - ۲۴۲۲۲۰۰۹

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
عفونی
جراحی عمومی
چشم
زنان و زایمان
داخلی