5 آذر  - اینفوسلامت

بیمارستان ۵ آذر (گلستان - گرگان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ -  ۳۲۲۲۰۵۶۱-۳

visibility ۳۰۳

بازدید

گلستان - گرگان

خیابان ۵آذر- جنب آذر ششم

۰۱۷ -  ۳۲۲۲۰۵۶۱-۳

اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
روماتولوژی
سوختگی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
انکولوژی
هماتولوژی
چشم
مراقبت های ویژه
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
شیمی درمانی
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
بخش ایزوله تنفسی
داخلی
ترمیمی